11 december 2008

De linkse ramp die Zimbabwe heet

Van de socialistische voormalige president van de Verenigde Staten, Jimmy Carter, wordt weleens gezegd dat zijn grootste verdienste is dat hij van Perzië de Islamitische Republiek Iran heeft gemaakt, van Afghanistan het orthodox-islamitische Talibanistan en van Rhodesië de marxistische dictatuur Zimbabwe. Hoewel hij niet van plan lijkt zijn talent voortaan beter te concentreren op pindateelt alleen, is Jimmy Carter natuurlijk niet de hoofdschuldige van de linkse ramp die Zimbabwe heet, maar er wel één van.

Lees verder