4 mei 2009

Hoeveel islam verdraagt een vrije beschaving?

E.J. Bron 29 april 2009

Overal daar waar zich grote aantallen moslims hebben gevestigd zijn problemen. Deze zijn vaak van dezelfde aard.

Wat de islam niet is: de islam is noch een religie noch een sekte. Hij is een compleet systeem.De islam omvat religieuze, politieke, economische en militaire componenten. De religieuze component speelt daarbij de belangrijkste rol.Een islamisering vindt dan plaats, wanneer een voldoende aantal moslims in een land zogenaamde ”religieuze rechten” eist.Wanneer samenlevingen waarin politieke correctheid en ”tolerantie” vaste voet hebben gekregen, waarin wordt ingegaan op ”verstandige” islamitische eisen in het kader van de godsdienstvrijheid, zijn de andere componenten niet meer belangrijk. En zo functioneert dat:Zolang de islamitische bevolking tot ongeveer 1% van de totale bevolking van een land uitmaakt, zal men de moslims als vreedzame minderheid zien die voor niemand een bedreiging vormt. Daadwerkelijk worden de moslims dan zelfs in vele artikelen en films in het algemeen als culturele verrijking gevierd.Verenigde Staten – moslims 1,0%

Australië – 1,5%

Canada – moslims 1,9%

China – moslims 1-2%

Italië – moslims 1,5%

Noorwegen – moslims 1,8%Bij ongeveer 2-3% proberen ze andere etnische minderheden en ontevreden randgroeperingen voor zich te winnen en deze juist in gevangenissen en jeugdbendes voor hun zaak te rekruteren.Denemarken – moslims 2%

Duitsland – moslims 3,7%

Engeland – moslims 2,7%

Spanje – moslims 4%

Thailand – moslims 4,6%Bij een sterkte van ongeveer 5% oefenen ze een buitenproportionele invloed, gemeten naar hun bevolkingsaantal, op de samenleving uit.Ze zullen halal voedingsmiddelen (”rein” volgens islamitische richtlijn) eisen, wat wederom banen voor moslims in deze voedingsmiddelen productie veiligstelt.

Ze zullen supermarktketens onder druk zetten om deze voedingsmiddelen in hun schappen te zetten, samengaand met de gebruikelijke bedreigingen wanneer hier niet aan wordt voldaan (V.S.)Frankrijk – moslims 8%

Filippijnen – moslims 5%

Zweden – moslims 5%

Zwitserland – moslims 4,3%

Nederland – moslims 5,5%

Trinidad&Tobago – moslims 5,8%Vanaf dit punt zullen ze proberen de politieke leiding ertoe te brengen om voor moslims de sharia, de islamitische wetgeving, toe te staan. Het uiteindelijke doel is niet de wereld tot de islam te bekeren, maar om de sharia wereldwijd in te voeren.Als de moslims tot ongeveer 10% van de totale bevolking uitmaken, zullen ze, door de wetten van de gastlanden niet in acht te nemen, tegen de omstandigheden waarin ze leven ”protesteren” (rellen in Parijs). Iedere actie die de islam beledigt wordt met bedreigingen en rellen beantwoord (Mohammed-cartoons).Guyana – moslims 10%

India – moslims 13,4%

Israël – moslims 16%

Kenia – moslims 10%

Rusland – moslims 10-15%Als de 10% grens bereikt is, worden zelfs onbeduidende voorvallen misbruikt om op te roepen tot onlusten, militaire Jihad-acties, sporadische moorden alsmede het in brand steken van kerken en synagogen (Ethiopië – moslims 32,8%).Bij ongeveer 40% kan men rekenen op uitgebreide slachtingen, aanhoudende terreuraanvallen en voortdurende militaire oorlogsvoering.Bosnië – moslims 40%

Tsjaad – moslims 53,1%

Libanon – moslims 59,7%Vanaf ongeveer 60% kan men de onbeperkte vervolging van atheïsten en aanhangers van andere religies zien, alsmede sporadische ”etnische zuiveringen” (genocide), de invoering van de sharia als wapen en de jizya, de zogenaamde dhimmibelasting die van de ”ongelovigen” wordt verlangd.Albanië – moslims 70%

Maleisië – moslims 60,4%

Qatar – moslims 77,5%

Soedan – moslims 70%Bij meer dan 80% islamitische bevolking kunnen we een land verwachten dat etnische zuiveringen en genocide doorvoert.Bangladesh – moslims 83%

Egypte – moslims 90%

Gaza – moslims 98,7%

Indonesië – moslims 86,1%

Iran – moslims 98%

Irak – moslims 97%

Jordanië – moslims 92%

Marokko – moslims 98,7%

Pakistan – moslims 97%

Palestina – moslims 99%

Syrië – moslims 90%

Tadzjikistan – moslims 90%

Turkije – moslims 99,8%

Verenigde Arabische Emiraten – moslims 96%100% Islamitische bevolking leidt tot de vrede van het ”Dar es Salaam”, van het islamitische Huis van de Vrede. Deze vrede heeft één enkele betekenis: Allen zijn moslim.

Afghanistan – moslims 100%

Saoedi-Arabië – moslims 100%

Somalië – moslims 100%

Jemen – moslims 99,9%Natuurlijk mist hier nog iets: om hun bloeddorst te lessen, zullen moslims om een heleboel verschillende redenen dan gewoon andere moslims doden.”Voordat ik negen jaar oud was had ik de basiselementen van de Arabische levensinstelling verinnerlijkt. Het betekende ik tegen mijn broer; ik en mijn broer tegen mijn vader; mijn gezin tegen mijn neven en de familie; de familie tegen de stam; en de stam tegen de wereld – en wij allen tegen de ongelovigen.” (Leon Uris: ”The Haj”)Het is goed om in de gaten te houden dat de islamitische bevolking zich in talrijke landen, zoals Frankrijk, in getto’s met een gemeenschappelijke culturele achtergrond centreert. Moslims integreren niet in de maatschappij als geheel. Daarom kunnen ze meer invloed uitoefenen dan hun percentage van het bevolkingsaantal zou doen vermoeden.LINK (Engels origineel): http://www.virtueonline.org/portal/modules/news/article.php?storyid=8845Bron: www.gegenstimme.netBovenstaand artikel werd uit het Duits vertaald door:E.J. Bron


-------------------------------------------
Rotterdam, onze voorloper.