3 januari 2009

Militaire aanval door Israel; een beschouwing

Israël is een grote militaire operatie begonnen tegen Hamas-doelen in de Gaza-strook. In de komende dagen en weken zal Israël onder enorme druk komen te staan in de internationale media en het internet, met name in diverse forums en weblogs. Eliezeryair.punt.nl wil graag toelichting geven en helderheid verschaffen in de huidige situatie en Israël's acties.

Bescherming van Israëlische burgers tegen terroristische aanvallen.
Een kwart miljoen Israëlische burgers staan dagelijks bloot aan terroristische dreiging met raket-aanvallen vanuit de Gaza-strook waarbij duizenden raketten zijn afgevuurd in de laatste acht jaar.

* Deze raketten worden in de media omschreven als "hand-gemaakt". Ze zijn hoe dan ook dodelijk. Hamas heeft langere afstand raketten als Katyushas en Grad-raketten in zijn bezit die grote schade kunnen aanrichten zoals het geval was op maandag 29 december toen 1 Israëli werd gedood en 14 gewond bij een Grad-raket-aanval op Ashkelon.
* Israël verliet Gaza in 2005, de palestijnen daarmee de kans gevend hun eigen leven te leiden. Ondanks dit werden vanaf dat moment meer dan 6300 raketten en mortieren afgevuurd op Israël.
* Alleen al in het afgelopen jaar 2008 zijn meer dan 3000 raketten en mortieren afgevuurd op Israël.
* Sinds het formele einde van het staakt-het-vuren met Hamas op 19 december (waarbij overigens de terreuraanslagen gewoon doorgingen) zijn meer dan 170 raketten en mortieren afgevuurd op Israëlische burgers met een verschrikkelijk spervuur op 24 december toen meer dan 80 raketten op één dag werden afgevuurd.
* Zoals de toekomstige Amerikaanse president Obama al aangaf tijdens een bezoek aan Sderot vijf maanden geleden, "If somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night, I would do everything to stop that, and would expect Israël to do the same thing."
* Geen ander land in de wereld zou zoveel terughoudendheid in acht hebben genomen als Israël heeft laten zien in de afgelopen jaren zonder te reageren op de aanvallen.
Hamas draagt verantwoordelijkheid
*
De verslechtering van de situatie is een direct gevolg van het gevoerde beleid door Hamas. Hamas heeft het staakt-het-vuren geschonden, vuurt op en valt Israëlische burgers aan en gebruikt alle middelen om zichzelf te bewapenen en de macht te vergroten.
*
Als Hamas het geweld zou afzweren zou er geen noodzaak zijn voor de Israëlische militaire actie. Rust zal worden beantwoord met rust, maar terreur zal een reactie oproepen.
o "We spreken ons uit tegen de voortdurende raket- en mortieraanvallen tegen Israël en houden Hamas verantwoordelijk voor het schenden van het staakt-het-vuren en voor de opleving van het geweld. - US Secretary of State Condoleeza Rice
o "We hebben met hen gepraat [Hamas] en we hebben hen gevraagd 'alsjeblieft, we vragen je, beëindig het staakt-het-vuren niet. Laat het bestand verlengen en niet beëindigen zodat we hadden kunnen voorkomen wat nu heeft plaatsgevonden." - Palestinian President Mahmoud Abbas
o "Al enige tijd heeft Egypt gewaarschuwd. Wie deze waarschuwingen in de wind slaat draagt de verantwoordelijkheid. De Minister-president van Israël heeft Hamas gewaarschuwd en gezegd: "Jullie moeten stoppen, anders zullen we maatregelen nemen als reactie." Een reactie op wat? Op het niet verlengen van het bestand, op het raketvuur. Net voor aankomst van de Israëlische minister van buitenlandse zaken Tzipi Livni in Egypte werden 60 raketten vanuit Gaza afgevuurd op israel." - Egyptian Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit

Israel valt Hamas en de terroristische infrastructuur aan

Het doel van de Israëlische militaire operatie is om de groeiende terroristische infrastructuur en slagkracht van Hamas om raketten en mortieren af te vuren op Israëlische burgers te vernietigen en om terreuraanslagen te voorkomen.
+ Hamas heeft het staakt-het-vuren gebruikt om zichzelf te herbewapenen met moderne wapens die een groter bereik hebben en dus een grotere bedreiging vormen voor Israëlische burgers.
+ Hamas heeft die grotere dreiging gedemonstreerd door de raketaanvallen op Ashdod, het meest noordelijk gelegen punt die hamas-raketten hebben gereikt, meer dan 40 kilometer ten noorden van Gaza.
Israel valt geen palestijnse burgers aan
+
De terroristische organisaties werken vanuit en verschuilen zich in palestijnse bevolkingscentra. Zij misbruiken de burgers als menselijk schild en de verantwoordelijkheid voor palestijnse burgerslachtoffers ligt bij deze terreurorganisaties. Israël richt zijn strijd tegen terroristische elementen en doet zijn uiterste best om onschuldige burgers te ontzien.
+
De huizen en gebouwen die door Hamas worden gebruikt als wapenopslagplaatsen en voor het fabriceren van wapens zijn legitieme militaire doelen. In de hoge aantallen gewonden en doden die aan de media worden doorgegeven door (onbetrouwbare) palestijnse medische bronnen wordt geen onderscheid gemaakt tussen terroristen en burgers. De overgrote meerderheid van de gedode palestijnen die omkwamen door Israëlische militaire acties zijn terroristen. Hamas-terroristen dragen niet altijd uniformen die hen onderscheid van de gewone burgers.
+
In de berichtgeving van de The Times of London: "Radiostations hebben alle leden van de veiligheidstroepen van Hamas opgedragen burgerkleren te dragen. Weg te blijven van hun bases en niet samen te scholen in groepen om zo te voorkomen dat zij worden geraakt bij luchtaanvallen." Op dit moment geeft zelfs de Verenigde naties aan dat er sprake is van 50 gedode burgers van de in totaal 300 palestijnse slachtoffers. Het televisiestation van Hamas heeft toegegeven dat de overgrote meerderheid van de slachtoffers leden zijn van de Hamas-militie. Een beeld-onderschrift gaf aan dat:

"Meer dan 180 palestijnse politieagenten zijn gedood waaronder de politie-commandant Generaal Tawfik Jaber."

Hamas TV laat bij herhaling beelden zien van lichamen gekleed in Hamas-uniformen, soldaten die gedood werden bij de eerste Israëlische aanval op zaterdag toen Israël een beëdigingceremonie van Hamas-officieren bestookte. (bron: Palestinian Media Watch)

In tegenstelling tot Israël viert Hamas iedere aanval op Israël. De televisie laat beelden zien van aanvallen op Israël en van gewonde Israëliërs en beelden van evacuaties na een luchtalarm. Israël heeft in het afgelopen jaar veel informatie verzameld over Hamas-doelen in de Gaza-strook. Een voorbeeld is de "palestijnse gevangenen-toren. Dit gebouw dat ligt in het zuiden van Gaza-stad werd in 2007 door Hamas overgenomen. Het werd gebruikt als operationeel centrum voor Hamas en als wapen-arsenaal. Er waren kantoren van Hamas en er werden grote hoeveelheden wapens opgeslagen.

Voorkoming van een humanitaire crisis

Israël heeft toegestaan dat humanitaire hulp ook in de tijd van de palestijnse raket- en mortieraanvallen konden doorgaan via de grensovergangen met Gaza. Ook als de grensovergangen zelf het doelwit waren van aanvallen.
* 23 vrachtauto's met medische voorraden, voedsel en andere humanitaire hulpgoederen kwamen op zondagmorgen 28 december Gaza binnen via de Kerem Shalom-grensovergang.
*
"Zoals de minister-president heeft aangegeven, we zijn niet in oorlog met het palestijnse volk, maar met Hamas-terroristen, Daarom mogen de goederen binnenkomen aldus Majoor Peter Lerner, Coördinator bij het ministerie van defensie voor regerings-activiteiten in de territoria.
*
Drie humanitaire hulporganisaties sturen goederen naar de Gaza-strook: UNWRA (United Nations Relief and Works Agency), WFA (World Food Agency) en de ICRC (International Committee of the Red Cross). Alle drie de organisaties werden zaterdagavond op de hoogte gesteld dat zij toestemming hadden zoveel voorraden te sturen als maar mogelijk "We hebben geen limiet aangegeven voor het aantal vrachtauto's," zo zei Lerner. "Er zijn maar 30 vrachtwagens gekomen omdat dat alles was wat ze konden krijgen voor die dag."

Israël is ook van plan om enkele palestijnen die bij de aanval op Hamas zaterdag gewond zijn geraakt toestemming te verlenen naar Israël te komen voor medische behandeling. Ondertussen probeert Hamas te voorkomen dat gewonde palestijnen via een grensovergang naar Egypte gaan voor medische behandeling.

http://eliezeryair.punt.nl/