24 januari 2009

slecht nieuws van de PvdA

PvdA: Vogelaar was zo knettergek nog niet

Het leek alsof de PvdA het eindelijk had begrepen. Kort na het vertrek van Vogelaar kwam de partij met een -voor PvdA begrippen tenminste- spijkerharde integratienota. Weg met dubbele paspoorten, sta kritiek op religies toe en en spoor moslims aan om niet telkens in de slachtofferrol te duiken. Maar ja, als iets te mooi om waar te zijn lijkt, dan is het dat vaak ook. En dus is het weinig verrassend dat de PvdA-top de nota flink afgezwakt heeft. Onder druk van de kaftans en dhimmi's in de achterban, en aangevoerd door zure Ella zelf. "We gaan explicieter opschrijven wat goed gaat," aldus opperdruipkaars Lilianne Ploumen, "Het staat er wel in, maar dat mag uitvoeriger." Het zal met de gebeurtenissen van de afgelopen weken in het achterhoofd nog moeilijk worden om die positieve puntjes te vinden. Synagoges die worden gesloopt, het monddood maken van politici, de herhaaldelijke oproep tot vergassing van een complete bevolkingsgroep ... Allemaal zaken die je moeilijk als 'positief' kan verkopen. Maar de PvdA gaat het tóch proberen.

Kijk op Geenstijl

Wordt ff lid van Powned, hierzo.

.