13 juni 2009

chips !


Volgens de laatste editie van het Foreign Policy Magazine, dat wordt uitgegeven door de Washington Post en grotendeels gefinancierd wordt door de Europese Unie, worden de plannen om ieder mens al vanaf zijn geboorte te voorzien van een verplichte chip of capsule, steeds serieuzer. In deze capsule zit niet alleen een klein zend- en ontvangsteenheid, waardoor de lokatie van ieder mens tot op de centimeter nauwkeurig kan worden gevolgd, maar ook een kleine dosis anti-stress hormonen, die op commando in het lichaam kunnen worden geinjecteerd op het moment, dat de persoon agressieve neigingen of gedachten krijgt.

De implantatie van de capsule, die iedere vijf jaar moet worden vervangen, zal welliswaar gratis zijn, maar wél verplicht. Het artikel stelt dat er streng op zal worden toegezien, dat iedereen de chip/capsule krijgt. Het doel is, dat geen enkel moment van het leven van iedereen ongeregistreerd blijft.

Op iedere straathoek, bij de deur van elk huis en wellicht zelfs in iedere kamer en onder elk bed, zal een klein metalen doosje worden geplaatst, dat onverwoestbaar is en niet te stelen zal zijn. Elk doosje zal een zender/ontvanger bevatten, die in verbinding staat met een centrale computer. Iedere keer dat iemand langs zo'n doosje loopt, wordt er een elektronisch rapport verzonden dat bijvoorbeeld de volgende boodschap zou kunnen bevatten:

'Het stress-hormonen niveau in de bloedbaan van nummer KJ-090679883 is enigszins verhoogd. Injecteer 21 milligram van het juiste anti-middel in zijn bloedbaan, om te voorkomen dat hij gewelddadig wordt.'

Naast het feit dat de elite alle mensen van zo'n capsule willen voorzien en dus totaal willen controleren, wil men ook de evolutie van de mens beïnvloeden en veranderen. Op dat gebied worden volgens het artikel enorme vorderingen gemaakt. De meest recente ontdekkingen wijzen er op, dat men inmiddels in staat is 'een menselijke cel te manipuleren en een specifieke, gewenste funktie kan geven. Het betekent dat we cellen kunnen veranderen in programmeerbare en producerende entiteiten.'

Door deze technologische doorbraken zullen we binnenkort in staat zijn om bij mensen nieuwe lichaamsdelen te laten aangroeien. Bij kippen is men er reeds in geslaagd om een extra paar vleugels te laten aangroeien.

'Doordat we nu leren de 'code van het leven' te lezen en te schrijven, worden we stap voor stap een andere soort. We bewegen ons van Homo Sapiens naar Homo Evolutis, een menselijk wezen dat doelbewust zijn eigen evolutie ontwerpt, en ook dat van andere soorten leven. Dat is de ultieme 'tsunami'.'

Het einde van het kapitalisme en een nieuw begin
In het artikel wordt tevens uitgebreid ingegaan op het einde van het kapitalisme, waar de wereld nu getuige van is. De covertekst van het Foreign Policy Magazine luidt: 'Echt waar- Marx? Waarom hij nu relevant is.' In een speciale 'advertentie' bijlage van de Europese Unie staat te lezen, hoe Barack Obama de VS leidt naar een socialistische, oligarchische staatsvorm, zoals deze zich in het oude Europa bevonden.

'Nu de pilaren van het kapitalisme overal om ons heen aan het instorten zijn, lijkt het misschien vreemd om ons af te vragen, welke wereldveranderende verschuivingen deze Grote Recessie zal veroorzaken - wat het 'Volgende Grote Moment' zal zijn, dat bijna staat te gebeuren,' begint het hoofdartikel. 'Vernieuwers zijn juist op zoek naar dit soort schokkende tijden, zodat ze deze kunnen uitbuiten, nieuwe paradigma's kunnen creëeren, waardoor ze een spoor van zowel winnaars als verliezers achter zich zullen laten. Bedrijven, technologiën, en ideeën die de recente golf van creatieve verwoesting zullen overleven, zullen er scherper, sterker en weerbaarder uit tevoorschijn komen.'

'Zonder twijfel zal het kapitalisme enorme structurele veranderingen ondergaan. De eens zo machtige financiële industrie is op zijn knieën gedwongen, en het marktfundamentalisme trekt zich terug. In de wereldpolitiek kan de macht versplinterd raken, maar een vernederd Amerika zal waarschijnlijk niet profiteren van de crash die door haar eigen financiële elite is gecreëerd.'

Het artikel voorziet een maatschappij, waarbij de staat (weer) alle controle zal hebben over de landbouw, de handel en de industrie. De verwachting is dat de moderne welzijnsstaat zal triomferen, de wereldwijde industrie en landbouw zwaar gesubsidieerd zal worden (en blijven), en er nog veel meer immigratie op gang zal komen, zeker naar de VS.

Karl Marx wordt geprezen vanwege zijn correcte voorspelling dat het kapitalisme zich over de hele wereld zou verspreiden, maar uiteindelijk de huidige wereldwijde crisis zou gaan veroorzaken. Het artikel verzuimt echter te melden, dat de huidige crisis doelbewust is gepland door de elite en door globalisten, juist om een Nieuwe Wereld Orde te creëeren, en er dus in feite sprake is van een soort self-fulfilling prophecy.

'We kunnen de toekomst niet met zekerheid voorspellen,' concludeert het artikel. 'Maar we weten dat deze er heel anders zal uitzien dan vandaag. Wees voorbereid voor een veranderende wereld. Wees voorbereid op het 'Volgende Grote Moment'.'

Lees dit. En dat.

.