2 augustus 2010

Morrende CDA'ers blijken geïnflitreerde moslimactivisten

... Mogelijk wil het CDA niet in één kabinet zitten met de PVV, ‘omdat de achterban zou morren’, zo wordt her en der geopperd. Dat valt wel mee. Het is meer het wat linksige hogere kader en de oude top die dwars liggen. En een clubje islamistische CDA-raadsleden ...

Paul Lieben, Elsevier.

.