8 augustus 2010

Verhouding goed en kwaad in de koran

In het Engels dit artikel, over de verhouding van goede en kwade versen in de koran. Meer dan 60% van de koran predikt haat en nijd jegens ONS, christenen, joden en niet-gelovigen (of anderszins, zoals hindoes enzo). En alle moslims worden opgeroepen om de ongelovigen te doden, danwel te misleiden, met geweld te 'bekeren' of als slaaf te houden en Turken-tax te laten betalen. Het verhaal is inmiddels wel bekend mag ik hopen. Bij 'links' nog steeds niet, maar deze groep van dwazen, hoewel aan invloed toenemend, wordt in getal steeds kleiner (althans, als we de verkiezingsuitslag van de vorige 2e kamerverkiezingen daaromtrent mogen interpreteren). En op den duur worden deze dwazen, aldus, minder machtig. Dat is wat wij hopen. Maar moeten wij het dan hebben van Geert Wilders? Een liberaal die anti dwaasheid (jegens de mulitculturele misdaad) predikt, maar zelf met zeer dwaze ideeen rond de afschaffing van 'vreemde smetten' des vaderlands, keer op keer zijn onbeschaamdheid in dezen toont en overal waar hij maar zijn voeten licht rijkelijk ten toon spreidt? Denk aan de Kop-vodden Tax; pak het slachtoffer (de onderdrukte islamitische vrouw) en trap deze eens flink de grond in. Denk aan het met scherp schieten op rebellerende demonstranten. Als rechtgeaarde, geboren rebel is de muis daar natuurlijk faliekant op tegen! Of je zal maar als toevallige, onschuldige passant bij zo'n demonstratie overhoop geschoten worden. Die kant moeten wij niet op. Maar ook de dwaas-linkse kant niet. Misschien dat een rechtse regering, met wat tegenwicht van de Christen-democraten, ons de juiste weg op zal leiden, naar een sociale en vooral eerlijke, nieuwe Nederlandse maatschappij (waarin tolerantie belangrijker is dan vriendjes worden met de anti-tolerante islam).

We hopen en bidden.