28 oktober 2010

We gaan er flink op achteruit

Trouw: Nieuwe Nederlander heeft bruine ogen, getinte huid

lees dit rampscenario hier.

... en een commentaartje daarop:
"Volendam Spaans bloed? Onzin, een Spaanse enclave in de Tachtigjarige Oorlog had geen merendeels Zuid-Europese soldaten. Zeker niet boven de Rijn. Integendeel: de meeste huurlingen waren Vlamingen en Noord-Duitsers. Bovendien suggereert Trouw, dat katholieke enclaves Spaanse ondernemingen waren; onzin, want het waren producten van het lokale 'Germaanse' verzet tegen het nieuwe protestantse geloof. Zij bestaan in Noord-Holland, maar ook in Friesland en Groningen. Volendam is raciaal veel noordser dan vele calvinisten in Amsterdam, die van Fransen en Walen afstammen. Slechte research, Trouw!".