4 december 2010

wikileaks = CIA-uitvinding ?


Blijf voortdurend alles wantrouwen. Lees Klokkenluiders-online hier.
.