12 september 2009

de hiel

Al eerder hadden we het hier over Adam, Eva, de slang en het addergebroed (zie deze link). Die hiel en die vrouw die in dit vers voorkomen zijn eigenlijk heel erg interessant en van grote betekenis.

Het Hebreeuwse woord voor hiel is "Jacob" ( het oude testament is in het Hebreeuws geschreven). En zoals Genesis 25 ons vertelt: “En daarna kwam zijn broeder te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield; en hem noemde men Jakob”. Jacob = stamvader van het volk Israel, Gods eigen (uitverkoren) volk, waaruit hij de Messias zou laten geboren worden.
Met andere woorden de tegenstander (Satan) zal Israel lastigvallen want daaruit komt de Verlosser (Jezus). Zie hier:

genesis 3:15:
“Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit
zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.

Wie heeft het zaad? Man of vrouw? De Man heeft het zaad, maar hier wordt gesproken over de vrouw. (Het beeld van een volk). Adam heeft het eerste verbond met God verbroken. Dan zegt God: “Ik ga het herstellen” en er komt een tweede verbond dat bovenop het eerste verbond komt. (Het eerste is dus niet weggedaan). Het zaad van de
vrouw zal zorg dragen over het probleem dat Adam veroorzaakt heeft en het weer in de toekomst in orde maken. Het zaad van de vrouw zal het gezag van de tegenstander (Satan) te niet doen. Dit is een verwijzing naar de komende Messias. Maar het zaad van Satan zal continu (tot op de dag van vandaag) problemen veroorzaken aan de hiel (Israel).

Dat volk, dat (tot aan de dag van vandaag) aan de hiel knaagt, dat zijn de moslims, de Mohammedanen, het volk van Hagar (en Ismael). Het lot van hun nageslacht werd ook in Genesis bepaalt (hier spreekt een engel tot Hagar, Sara's slavin die de eerste zoon van Abraham verwachte, maar ze vluchte vanwege Sara's jaloesie hierom):

Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’

Ja, juist ja. De Mohammedanen maken heden te dagen weinig vrienden.

God wist het, God weet het en wij zullen het meemaken.
.