21 augustus 2009

zo geschiede (na de zonde val)


Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
God, de HEER, zei tegen de slang:
Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.’ (genesis 3:13)

Oohh, vandaar dus, nou .. we kunnen het weer ("proberen te"..) goedmaken: doe maar geloven in de verlossing. Daar, waar onze westerse beschaving op is gestoeld, en daar, waar wij welvaart en materiele rijkdom aan te danken hebben. Dat, hetwelk waarom wij beschaving kennen. Dat, hetwelk waarom wij weten dat de Duivel, de Satan zich schuilhoudt binnen het Mohammedaanse geloof. Wij hebben een taak te verrichten, wij weten inmiddels waarvoor en waarom wij hier zijn; wij zullen het Kwaad moeten bestrijden, wij moeten de Islam verslaan.

Dat, hetwelk wij inmiddels weten, dat is dat wij moeten ontwaken en ons moeten verdedigen, onze slaap en onze dromen zijde voorbij, ten geschiede, niet meer van actuele "saeck". "Nou moth 't volk te wapene kome, wil 't de strijdt gaohne winne!" Je maintiendrai.

Hoewel -en juist omdat - alles de laatste tijd sluipenderwijs gaat, doet men er goed aan de ontwikkelingen op den voet te volgen en den vinger oan den polse te houwe.

Dit hadden we in andere tijden ook voormekaar gebracht.(andere, andere tijden..)

(ohw ja, het nageslacht van de slang zijn de MOSLIMS, het volk van Hagar) .. het addergebroed.
.