8 november 2009

Bestaat God?


Het kwaad is in de wereld. Maar hoe zit het met het goede? Zijn ze beiden in de mens en als zodanig introgene eigenschappen, of komt er ook iets van aanwaaien? Als we van die aanwaaierij uitgaan, dan vinden we al snel de verklaringen van deze fenomenen in de diverse religieuze stromingen. Daarvan hebben we er enkele onderzocht. De islam is uitvoerig aan bod gekomen in deze speurtocht, met name naar aanleiding van onze verbasing over de terreur die daarvan uitgaat. En ja, we hebben bevestiging gevonden; er zijn idioten die aan de hand van de voorschriften uit de islamitische leer, vol overgave, dood en verderf zaaien onder onschuldige mensen.

Wat interessant is het dan om te weten dat dit allemaal is voorzegt in de Bijbel, het boek waar volgens de Christenen het ware woord van God is opgetekend. Die profeet van de moslims, mohammed, was een duivels gedrocht, zoals wij nu weten, de valse profeet van die tijd. Het volk, de mohammedanen zijn alreeds in een zeer vroeg stadium (in de Bijbel zelfs al duizenden jaren voordat dat volk zelfs bestond) vervloekt en tot kwelgeest van de wereld verdoemd. Zou de Bijbel inderdaad het ware woord van God zijn?

Hier een link naar iemand die denkt bewijzen te hebben: ZEVEN BEWIJZEN DAT GOD BESTAAT!

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

.