8 december 2009

burgeroorlog nodig om ons van het facsistisch socialisme te bevrijden?

Terwijl de staatsmedia gezellig meedoen met het kompleet doodzwijgen van ClimatGate, blijven ze wel gestaag meedoen met de verspreiding van een van de grootste en smerigste leugens die de mensheid ooit is verteld. De ongehoord keiharde, smerige leugen dat CO2 onze nieuwe vijand is, terwijl de echte vijanden de instromende islam en het nieuwe fascistische socialisme (vermond als "sociaal democratie" of "groen-links" oid)zijn, wordt er keihard bij het domme volk ingestampt.

Gezien de politieke peilingen zijn er gelukkig ook een heleboel mensen wakker aan het worden, maar helaas zal dat niet genoeg zijn om op ordentelijke manier het tij te kunnen keren, ben ik bang.

Er is een staatsgreep nodig om het linkse tuig van de macht te krijgen. En dat zal niet meevallen want ze zitten overal, ze beheersen de politie, de rechterlijke macht en ze zitten in alle mogelijk denkbare bestuurslagen in Nederland. En datzelfde geldt ook voor de meeste andere westerse landen.

Een hopeloze zaak dus, tenzij het volk als een blok met elkaar optrekt en koste wat kost de macht in eigen handen durft te nemen. Dat zal niet zo snel gebeuren, omdat de fascisten er goed in geslaagd zijn om ons mak en tam te maken. Het volk is verzwakt door het afhankelijk te maken van moderne (overbodige) luxe. En met onze vingerafdrukken in ons paspoort is het een zeer kleine moeite geworden om een voor de fascistische staat ongewillig individu "non existent" te verklaren; en machteloos daalt het slachtoffer af naar de hel op aarde.

De facsisten zijn aan de macht en die machtsovername is langzaam, behoedzaam en geruisloos gegaan. We hadden zelf op hun partijen gestemd. Slechts een handje vol mensen heeft het door. Het doel is om geleidelijk aan alle godsdiensten af te schaffen (er wordt nu door de islam-instroom een probleem geschapen: de islam versus de westerse cultuur, oplossing: religie geeft alleen maar ellende, laten we alle religies 'terugdringen', uiteindelijk: afschaffen).

Het terugdringen van religies zal gebeuren door eerst een soort Unie van religies te verwezenlijken; ze dienen allemaal de zelfde god, dus eigenlijk zijn ze allemaal net zo (on) belangrijk. Uiteindelijk wil men de heilige geschriften afschaffen, te beginnen met de Bijbel, want de makke Christenen hebben hun naaste lief en zijn dus bereid om de eerste stap te nemen.

Dan is het kwaad geschied want in die gekke Bijbel staan een paar unieke dingetjes waar de socialisten (fascisten, satanisten, what ever) de gewone mens liever niet wil laten lezen en bestuderen.

Wat slechts een enkeling beseft is dat het plan al in een zeer ver gevorderd stadium is. Op de Kopenhagen top zal een fundament voor een Wereldregering worden gelegd.
Spoedig daarna zal de economische crisis verhevigen en er zal door de wereldregering een revolutionaire verandering in het monetaire systeem ingevoerd worden, die door vrijwel iedereen op aarde met open armen omhelst zal worden. Dan volgt er een verzoening tussen de religies, het volk ontdoet zich van die malle, onbegrijpenlijke Bijbels, in een nog veel sneller tempo als waarin dit de laatste decennia zich al afspeelt. Wie dan nog Theologie gaat studeren wordt voor gek, of zelfs staatsgevaarlijk verklaard. Niet veel later worden religieuze studies aan de Universiteit, wereldwijd afgeschaft en verboden.

De weg naar kennis is dan afgesneden en het volk zal letterlijk verdoemd zijn.
Koop een papieren exemplaar van de Bijbel nu het nog kan. En studeer.

Voor een staatsgreep of burgeroorlog is het te laat; het zal nooit van de grond komen omdat we al te veel in de tang van de elite vastgeklemd zitten. Red jezelf, doe kennis op en zoek wat je daardoor uiteindelijk zult vinden.