4 december 2009

Geen heil uit de multiculturele samenleving


Amanda Kluveld, 04-12-2009 17:51

Wanneer wij de christelijke wortels van onze cultuur bestuderen, beschermen en als leidende cultuur vieren, zal ons zelfvertrouwen terugkeren

Afgelopen 3 december hield Ken Livingstone, de oud-burgemeester van Londen, de Haagse Burgerschapslezing. Geheel volgens verwachting toonde hij zich daarin een fanatiek pleitbezorger van de multiculturele samenleving. Als burgemeester stond hij daar al om bekend. Zo schreef hij in 2006 in The Independent het artikel ‘To defend multiculturalism is to defend freedom’. Daarin schilderde hij de tegenstanders van de multiculturele samenleving af als tegenstanders van vrijheid.

Lees verder de Volkskrant

Oh, en Hier heeft Amanda het dus over (MatteĆ¼s):

(7)1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

en:

(23)12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

.