17 december 2009

De invloed van de mens op het klimaat


THEIRESIAS - 16 DECEMBER 2009

Als de mensheid op dit moment ophield te bestaan, als zes miljard mensen eerst alle centrales uitzetten, alles dat draait op fossiele brandstof, en als die zes miljard mensen daarna collectief zelfmoord pleegden - het liefst op een klimaat-neutrale wijze - dan zou dat een CO2 besparing opleveren van ongeveer 3%. En dan ga ik ervan uit dat we ook al ons vee en al onze huisdieren eerst netjes klimaat-neutraal opruimen. HVV
.