23 januari 2010

de enige weg naar de enige waarheid

Daar valt heel erg veel over te vertellen en over van gedachte te wisselen. Rationeel gezien is er niet zoiets als De Waarheid of De Enige Weg (die naar de waarheid leidt). Vergeet de ratio, er is ook nog een rechter hersenhelft, die niet volgens de wetten der geaccepteerde logica werkt. Niks in die rechter hersenhelft is als zijnde logisch geaccepteerd. Het is daar een ratjetoe van ongeorganiseerde, vrije, soms radicale en onbesuisde (), gedachten. Niet logisch. Niet beredeneerbaar.

Daar (in die rechter hersenhelft) zit denk ik ook het hersengebiedje dat de religieuse gevoelens en gedachten aanspoort, aanwakkert, activeert en levendig houdt, precies zoals ikzelf dat ervaar op sommige momenten. Op andere momenten is dat dan weer volledig afwezig, maar dan weet ik natuurlijk wel dat ze er eerst, op zekere momenten, wel waren en dus ook zomaar weer terug kunnen komen. Daar hoop ik zelfs op. En dan gebeurt het ook, de rechter hersenhelft die de leidende rol overneemt van de linker, de hersenhelft van de logica en de rede.

Op zo'n moment schijn ik exact te weten hoe alles precies in elkaar zit, de wereld, het heelal, de tijd, het leven en de dood. Zo'n moment duurt meestal niet langer dan slechts 1 seconde. 1 hele belangrijke seconde. De rechter hersenhelft heeft qua tijd niet veel nodig. Je weet op zo'n moment dan ook dat er een Waarheid is, een weg en een God. Dat moet je niet met je (linker hersenhelft) verstand gaan beredeneren, want dan houdt het besef direct op. Je kunt dit alleen snappen door middel van 'denken' met je gevoel. Dat zit waarschijnlijk in die rechter hersenhelft en dat maakt je heel erg veel rijker dan als je deze hersenhelft totaal negeert. Niet doen dus, luister naar je gevoel, het spreekt je toe als je er de tijd voor neemt. En het geeft je goede raad en uiteindelijk laat het je de Juiste Weg zien. De weg die Jezus Christus ons bood om te ontsnappen aan de vloek die door de zonde van Adam en Eva aan hen en hun nageslacht werd opgelegd.

In dit artikel verwijs ik verder naar het volgende verhaal op Het Licht des Levens (website), ook als je dit complete onzin vindt, adviseer ik je toch om er volledig doorheen te lezen. Hier de inleiding, een blik op hoe "de Enige Juiste Weg in de (bewezen) geschiedenis tot uiting kwam, zich manifesteerde en (later) in Het Boek werd vastgelegd :

Uit het familiealbum van de Here Jezus

De beide evangelisten, Mattheüs en Lucas, geven allebei een ander geslachtsregister. Aangenomen wordt, dat Mattheüs het geslachtsregister geeft van Jozef en dat Lucas het geslachtsregister geeft van Maria. Dat verklaart dan het feit, dat de beide geslachtsregisters niet gelijkluidend zijn.

Mattheüs heeft zijn evangelie geschreven voor de Joden om duidelijk te maken, dat Jezus de Joodse Messias, de Koning der Joden is. Daarom vertelt hij als enige, dat de wijzen uit het Oosten kwamen om de Koning der Joden te zoeken.

In zijn geslachtsregister laat hij daarom zien, dat Jezus een directe nakomeling is van David en Abraham. Als directe nakomeling van Abraham via Izaak en Jacob, behoort Hij volledig bij het volk van God. Zoals Abraham eens direct door God werd uitgekozen en aangewezen om een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis in te nemen, zo heeft ook de Here Jezus een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis ingenomen. Ja, Hij is Degene om Wie het ging toen er sprake was van het “zaad van Abraham”. (Genesis 13:15) “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Chris­tus.” (Galaten 3:16)

Lees het artikel hier verder.


.