28 januari 2010

doodstraf in Europa

Het meest enge aan de voorstellen van Geert Wilders is dat hij met scherp wil laten schieten op rellende oproerkraaiers. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou hij daartoe zelfs nog gerechtigd zijn ook! Lees Anarchiel.


.