3 oktober 2009

Elite hypocriet over Islam

ERDEBE - 29 SEPTEMBER 2009

Regelmatig breekt er een hevige morele verontwaardiging uit, als Islam ergens ter wereld in de praktijk wordt gebracht. Nu weer over een Maleisische jongedame die betrapt is op het drinken van een biertje en nu stokslagen tegemoet kan zien. Hevige internationale protesten, ambassadeurs op het matje, Amnesty International bemoeit zich ermee, een ware golf van protest. Zoals wel vaker als de wereldgemeenschap weer eens geconfronteerd wordt met sharia in action!

Nou is aan al die morele verontwaardiging natuurlijk helemaal niets geks, ware het niet dat ons in het Westen altijd voorgehouden wordt, dat we respect moeten hebben voor Islam. Begripvol en tolerant moeten zijn. Bovendien was Nederland te klein toen Wilders opperde, dat er een flink aantal bladzijden uit de Koran gescheurd zouden moeten worden om naar Westerse maatstaven acceptabel te zijn. Wilders zal toch zeker niet bepalen wat moslims wel en niet mogen geloven, heette het.

Het lijkt mij echter het één of het ander. Of men accepteert, respecteert en tolereert Islam, maar dan moet je dat ook doen met minder verheffende voorschriften. Of men accepteert, respecteert en tolereert Islam op dit soort onderdelen niet, maar dan stelt men, net als Wilders, inhoudelijke eisen aan het geloof.

Wilders is helder in zijn standpunt en kiest ervoor om Islam niet te accepteren en te respecteren. Hij stelt duidelijk eisen en grenzen aan wat wel en niet aangehangen kan worden. De “weldenkende” Nederlander veroordeeld Wilders daarvoor. Desalniettemin doet diezelfde weldenkende Nederlander precies hetzelfde, als ergens op de wereld Islam weer eens in zijn gruwelijke praktijk wordt gebracht. Feitelijk stellen ook zij daarmee grenzen aan wat moslims wel en niet zouden mogen aanhangen.

De verkettering van Wilders om zijn intolerantie tegenover Islam en de gelijktijdige verontwaardiging over misstanden binnen Islam, is dan ook bepaald hypocriet te noemen.

reageer hier: Fight the smears


Zo zijn ze:.