10 oktober 2009

Global Warming als nieuwe religie


Met een melodramatisch appèl heeft de Amerikaanse president Barack Obama zich tot de algemene vergadering van de VN gericht en wereldwijde maatregelen geëist om de ”klimaatcatastrofe” tegemoet te treden. Deze nieuwe leus komt in de plaats van het bekendere Global Warming, de theorie volgens welke de mens d.m.v. auto’s, kolencentrales en nog vele andere bronnen verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot die leidt tot een opwarming van de aarde.

Het Vrije Volk
.