27 juli 2010

Jonge Antillianen vaak op criminele pad

DEN HAAG - Antilliaanse jongeren zijn in ons land nog steeds oververtegenwoordigd op het terrein van voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit. Speciale projecten hebben nog steeds niet geleid tot de beoogde landelijke daling van Antillianen die op het verkeerde pad terechtkomen. Lees meer.
.