6 juli 2010

‘Ras’ en IQ

Door van Liefland

Een regelmatig terugkerend onderwerp op A7 is de veronderstelde relatie tussen ‘ras’ en IQ. De achterliggende gedachte is dat sommige samenlevingen hopeloze gevallen zijn omdat de mensen die ze vormen nu eenmaal minder natuurlijke hulpbronnen, zoals intelligentie, hebben, dan andere samenlevingen. Vanuit een politiek correct standpunt gezien is dit geen aantrekkelijke gedachte maar als het zou kloppen dan mag politieke correctheid ons niet tegenhouden de juiste conclusies te trekken. Maar klopt het ook werkelijk?
.