15 juli 2010

Moslima spant rechtszaak aan tegen ziekenhuis; ze eist behandeling door vrouwelijke arts

Engeland, juli 2010

Rona Mohammedi klaagt het Somerset Medical Center aan wegens discriminatie omdat dit de patiëntenrechten met voeten zou hebben getreden. Mohammedi werd opgenomen met pijnklachten in de borst.
Voor het onderzoek moest een elektrocardiogram gemaakt worden en Mohammedi wilde daarvoor een vrouwelijke arts hebben. Mohammedi draagt een hoofdsluier en wilde niet dat een mannelijke arts de draden voor een elektrocardiogram op haar hoofd, schouders en polsen zou aanbrengen. Mohemmedi’s echtgenoot ging op zoek naar een ander ziekenhuis.
Volgens de Patient Bill of Rights heeft iedereen recht op behandeling zonder discriminatie en op respectvolle zorg met goede medische standaard. Mohammedi’s advocaat Tariq Hussain zegt dat patiënten niet geweigerd mogen worden op grond van religie.
Somerset Medical Center woordvoerder Kathleen Roberts: ‘ we streven eer naar tegemoet te komen aan religieuze en culturele gebruiken van onze patiënten’.
Somerset Medical Center ontkent de aanklacht en zegt dat de patiënte goed werd geïnformeerd en het ziekenhuis verliet tegen medisch advies.

(Nieuw Religieus Peil)

.