20 augustus 2009

Feiten over de islamisering van Denemarken

E.J. BRON

Decennia lang was Denemarken een van de weinige voorbeeldstaten ter wereld met een vreedzame gemeenschap en een bijna perfect functionerend sociaal systeem. De kleine staat werd niet alleen het voorbeeld voor Europa: een groot milieubewustzijn, een van de beste onderwijssystemen ter wereld, een laag criminaliteitscijfer. Dit waren de hoekpunten van een decennia lang gevoerde liberale politiek door de Deense sociaaldemocraten.

Maar in de jaren-90 trad er – parallel aan een bijna exploderende immigratie uit islamitische landen – langzamerhand ontnuchtering in. De Denen stelden tot hun schrik vast hoeveel moslims er al in de belangrijkste steden woonden en hoe gering (tot niet aanwezig) hun bereidheid was om zich te integreren in de Deense samenleving. Integendeel: steeds duidelijker begonnen de leiders van de moslims de levensstijl van de Denen aan te vallen, steeds scherper formuleerden ze hun verachting van de zogenaamde westerse ”decadentie”.Langzamerhand en veel te langzaam begonnen enkele Denen te begrijpen dat ze met de moslims een groep hun land hadden binnengehaald die met de klassieke eigen waarden – het geloof in de vrijheid van het individu, in de vrijheid van meningsuiting, in de gelijkberechtiging van de vrouw, in de tolerantie tegenover andere etnische groepen – niet alleen geen vriendschap kon sluiten, maar deze juist steeds openlijker en scherper bestreden. In de plaats van de zogenaamde ”westerse decadentie” plaatsen de islamieten het zogenaamde archaïsche maatschappijmodel van de islam, dat ze in korte of langere tijd in Denemarken als toekomstige en enige geloofs- en rechtsmodel willen invoeren.Ook in Denemarken werkt de islam, net als in alle andere landen van de oorlog (islamitische omschrijving van landen die zich nog in handen bevinden van ”ongelovigen”) aan een intensieve ondermijning van het land met als doel om van het liberale Denemarken uiteindelijk een islamitisch Denemarken te maken. Op haar internetsite heeft de Islamitische Partij van Denemarken de spoedige machtsovername in Denemarken al aangekondigd. Het zou de centrale en enige taak van de partij zijn om via het bezetten van verantwoordelijke posities door moslims van Denemarken op de kortere of langere termijn een islamitische staat te maken. Ze dreigde bovendien dat er op een ”verkeerde” behandeling van islamitische kinderen met het ontketenen van binnenlandse politieke onlusten van de kant van de moslims zou worden geantwoord.Algemene feitenNet zoals veel andere westerse landen hebben ook de Denen problemen met rel schoppende islamitische immigranten. En niet pas sinds de publicatie van de Mohammed-karikaturen in ”Jyllands-Posten” in september 2005. Al in november 1999 relden tientallen jongeren onder de ogen van de lijdzaam toekijkende politie in het overwegend door islamieten bewoonde stadsdeel Nørrebro. De moslims gooiden bijna honderd etalageruiten in, staken auto’s in brand en bekogelden politieagenten met stenen. De rellen hielden volgens een politiebericht verband met een rechterlijke beslissing om een criminele Deen van Turkse afkomst uit te wijzen. Ercan Cicek, zo heette hij, zou na het uitzitten van een 30-jarige gevangenisstraf naar Turkije worden uitgewezen. We herinneren ons de beide jongste islamitische ongeregeldheden in Frankrijk, die ook verband hielden met criminele moslims, waarbij duizenden auto’s in brand gestoken en vernietigd werden, bussen met molotovcocktails werden bekogeld en op politieagenten geschoten werd met schrootgeweren. De boodschap van de moslims, niet alleen in Denemarken en Frankrijk, is duidelijk: wij zijn de toekomstige heren in het land!In het kader van de wekenlange woedende moslimprotesten na de publicatie van de Mohammed-karikaturen door het Deense dagblad Jyllands-Posten (resultaat: 140 doden en meer dan 800 gewonden wereldwijd), werd Denemarken ook door westerse regeringen bekritiseerd. Sean McCormack, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw noemden de karikaturen ”beledigend”. Bij iedere democratie zouden ook ”naast de vrijheid van meningsuiting aspecten zoals de stimulering van begrip en het respect voor rechten van minderheden” horen.McCormack bedoelde met zijn kritiek de islamitische minderheid in Denemarken, die door de Denen zogenaamd onderdrukt zou worden. Altijd al pochen moslims op hun zogenaamde tolerantie tegenover religieuze minderheden. Zo omschrijft bijvoorbeeld Murat Hofmann, een Duitse islambekeerling, afgestudeerd jurist, ex-diplomaat en schrijver van talrijke boeken over de islam, het islamitische minderhedenrecht als ”het meest liberale statuut voor anders gelovigen dat de wereld tot nu toe gezien of genormaliseerd heeft.”Een van de vele mythes over de islam, die bij nader onderzoek niet standhouden. Laten we eens naar een voorbeeld in Denemarken kijken hoe de islam met niet-islamitische minderheden omgaat.Oorspronkelijke Deense bewoners moeten verhuizen vanwege racistische moslimsHet eiland Groenland behoort tot het kleine land Denemarken. Maar sinds enkele jaren durven de oorspronkelijke inwoners van Groenland, de Kalaallit, de straat niet meer op. Want ze worden door naar Groenland geïmmigreerde moslims met stenen bekogeld en ook op andere manieren regelmatig aangevallen. De reden is onbegrijpelijk en surrealistisch tegelijk: veel aanhangers van de ”religie van de vrede” zien in de Groenlandse oorspronkelijke bewoners ”ongelovigen”, wilde dieren, die geen mensenrechten hebben. Hoewel de Deense regering met talrijke acties – waaronder een speciaal voor deze problematiek opgezette website in de Arabische taal die zich bezighield met de situatie van de Kalaallit – probeerde de moslims van Groenland uit te leggen dat het bij de Kallaallit inderdaad om mensen en niet om dieren gaat, is de situatie niet verbeterd. Integendeel, de situatie is juist verslechterd. Al in 2007 kon het traditionele jaarlijkse volksfeest van de Kalaallit in Århus (ieder jaar op 21 juni) alleen nog onder politiebescherming plaatsvinden. En in 2008 ging het feest vanwege het toenemende geweld van moslims tegen de oorspronkelijke inwoners van Groenland helemaal niet door.

Ook moeten de oorspronkelijke inwoners van Groenland inmiddels afzien van hun populaire voetbalspel. Want de moslims bekogelen hen met stenen wanneer ze trainen op het door henzelf aangelegde voetbalveld. De aanvallen hebben zulke vormen aangenomen dat de Kalaallit intussen hun ramen barricaderen om de moslims ervan te weerhouden hun woningen binnen te dringen.Bij de autoriteiten is dit probleem al lang bekend en ze reageren zoals alleen autoriteiten van ”goedmenschelijk” geleide landen kunnen reageren: in plaats van het kwaad bij te wortel aan te pakken, in plaats van de daders op te pakken, ze op te sluiten of uit te wijzen, financiert het stadsbestuur van Århus alle Kalaallit die uit angst voor de moslims hun oorspronkelijke woongebied willen verlaten, de verhuizing naar het vasteland en steunt ze daar bij het zoeken naar een woning buiten de Deense grote steden, die immers zelf een groot aantal islamitische immigranten bezitten. Een maatregel, waarvan het einde met het oog op het ook in Denemarken exploderende aantal moslims al in zicht komt. Johanne Christiansen, een van de vrouwen uit de groep van Kalaallit die de staatsteun graag heeft geaccepteerd, zei: ”Ik kon het niet verdragen steeds het constante doel van hun aanvallen te zijn.”

Het zouden uitsluitend Arabieren en Somaliërs geweest zijn die haar zouden hebben aangevallen. ”Ze hebben gewoon geen respect voor ons.”

Moslims zeggen tegen de Kalaallit dat ze ”op moeten donderen, omdat Denemarken hun land is”.Afgezien van een of twee onbeduidende Deense lokale kranten werd hierover in de Europese media tot nu toe gezwegen. Integendeel: de ”Süddeutsche Zeitung” bijvoorbeeld, toonaangevend in de politiek correcte verdringing en ontkenning van de ”zogenaamde dreigende islamisering” van Europa, omschrijft diegenen die waarschuwen voor de islamisering van Europa regelmatig als gekken, idioten of haters van buitenlanders en probeert ze ook op andere manieren in een kwaad daglicht te zetten.En ook de talrijke mensenrechtenorganisaties, die anders bij het minste of geringste foutje van westerse regeringen regelmatig oproepen tot wereldwijde voorlichting- en protestcampagnes, blijven opmerkelijk stil en protesteerden tot nu toe met geen woord tegen die gebeurtenissen in Denemarken. Want net zoals ook bij de meeste westerse journalisten, kunstenaars en intellectuelen, eindigt de moed van de meeste westerse vrijheids- en mensenrechtenridders over het algemeen precies daar waar de islam begint – en muteert met het oog op de duistere vastberadenheid van dat theocratische totalitarisme, dat zijn tegenstanders en critici met moorddreigingen intimideert en ook niet terugdeinst voor moord, in plotselinge lafheid en stamelende leugenachtigheid.In ieder geval heeft een democratisch gekozen regering die niet in staat is haar eigen inwoners te beschermen tegen aanvallen door immigranten de naam ”regering” niet verdiend. De politiek van de verhuizing van de Kalaallit werd van de kant van de Deense moslims als precies datgene geïnterpreteerd wat zij in werkelijkheid is: de volgende stap in de successievelijke onderwerping van Denemarken aan de heerschappijaanspraak van de islam – en als indirecte aanmoediging om met hun succesvolle terreur tegen het westen door te gaan als tot nu toe.De hierboven genoemde internationale kritiek op Denemarken vanwege diens zogenaamd ontbrekende respect voor zijn islamitische minderheid is een farce vergeleken met de haat en het gebrek aan respect van Deense moslims tegenover de oorspronkelijke Denen. En de kritiek is een schandaal met het oog op de situatie betreffende de minderhedenrechten in islamitische landen. Bovendien laat de kritiek een schel licht vallen op de tot in de hoogste politieke functies reikende onwetendheid en het negeren van het ware karakter van de islam, die zich in bijna al zijn landen geen moer aantrekt van de rechten van minderheden, vooral als het daarbij om ”ongelovige” minderheden gaat. Want in werkelijkheid is er geen andere religie zo minderhedenvijandig dan de islam. Zo schrijft het weekblad ”Der Spiegel”, een van de weinige bladen die zich intussen kritisch bezighoudt met de islam ( hoewel ook dit tijdschrift nog altijd gelooft in het sprookje van de gematigde islam): ”…geweld, terreur, en een groeiende invloed van islamisten bedreigen het oriëntaalse christendom. In veel landen vecht de impopulaire minderheid al om te overleven – of zoekt haar heil in de vlucht.”Gedetailleerde situatie van de feitenHierna worden een paar berichten uit Denemarken geschetst, voor zover deze verband houden met islamitische immigranten:1. HOGE SOCIALE KOSTEN VOOR ISLAMIETEN IN DENEMARKEN· Rechtstreekse immigratie in de Deense sociale stelselsIn tegenspraak met de constante en andersluidende beweringen van de politiek veroorzaakt ook de immigratie in Denemarken veel meer kosten dan aan de burgers wordt meegedeeld. Een Deense thinktank beraamt de kosten op 50 miljard kronen (ongeveer 6,7 miljard euro) per jaar. De studie noemt verder dat Denemarken enorme sommen geld zou kunnen besparen door een directe stop op (vooral islamitische) immigratie. Volgens een andere studie bezit iedere tweede immigrant zelfs geen kwalificatie voor het laagste soort werk – vooral de immigranten uit de islamitische wereld. Net zoals in veel andere Europese landen vindt ook in Denemarken een directe immigratie in de sociale systemen van de betreffende landen plaats. De media berichten hier, politiek en islamitisch correct, nauwelijks over.- Immigranten uit de derde wereld – de meesten van hen moslims uit landen zoals Turkije, Somalië, Pakistan, Libanon en Irak – vormen 5% van de bevolking, maar ontvangen meer dan 40% van de sociale uitgaven.

- De gemiddelde bijdrage per persoon van de immigranten in Denemarken, van wie 80% uit islamitische landen afkomstig is, aan belastingen en het Bruto Nationaal Product ligt 41% onder dat van de Denen.2. EXTREEM HOOG CRIMINALITEITSCIJFER ONDER MOSLIMS IN DENEMARKEN· 70% van alle misdaden in Kopenhagen wordt gepleegd door moslimsIn februari 2009 publiceerde de Deense psycholoog Nicolai Sennels een boek met de titel: ”Onder criminele moslims. De ervaringen van een psycholoog in Kopenhagen.” Zijn conclusie: ”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk.”· Omstandigheden in Duitsland identiekTot een bijna identiek resultaat komt de internationaal bekende Duitse historicus Hans-Ulrich Wehler al aan het einde van het jaar 2002 voor de in Duitsland wonende moslims in een interview met de ”tageszeitung”:”De Bondsrepubliek heeft geen buitenlanderprobleem, zij heeft een Turkenprobleem. Deze islamitische diaspora is in principe niet te integreren.”De statistieken geven Wehler gelijk: het criminaliteitscijfer onder immigranten in Duitsland is met 5,4% tweemaal zo hoog als bij de totale bevolking. Bij buitenlandse jongeren lag dit cijfer zelfs bij 12%. Rond 30% van alle moorden, verkrachtingen en roofovervallen werd gepleegd door buitenlanders – deze vormen echter slechts 10% van de totale bevolking. Vooral jongere veelplegers komen steeds vaker uit families van buitenlanders – in Berlijn bijvoorbeeld komt slechts één op de vijf ”opvolger-misdadigers” uit Duitsland. Wat de zittende regering van Berlijn echter verzwijgt is de werkelijke omvang van de deelname van buitenlanders aan de misdaad in de hoofdstad van Duitsland. Want daar is intussen meer dan 80% van alle delinquenten van ”niet-Duitse afkomst”.* Terreur op straat: steeds meer Denen vluchten uit hun stedenDenemarken, Frankrijk, Noorwegen, Zweden of Nederland: overal lijken de beelden van de straatgevechten van islamitische immigranten met de politie op elkaar. Deense kranten berichten over bijna burgeroorlogachtige toestanden in bijna alle grote steden van het land, vooral in Kopenhagen en Århus, de op één na grootste stad van Denemarken. Ook berichten de media hoe autochtone Denen in toenemende mate door islamitische immigranten bedreigd en getiranniseerd zouden worden. Complete stadswijken zouden inmiddels tot quasi islamitische territoria en daarmee tot no-go-areas voor de autochtone Denen zijn uitgeroepen. Dit zou nu ”hun stad” zijn, volgens jonge moslims tijdens rellen in het weekend in Århus. Dezelfde soort uitspraken kennen we uit Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Oostenrijk. Deense politieagenten berichtten hoe ze door islamitische immigranten zouden worden uitgescholden en bespuugd. Politiek correct verzwijgen de overige media in Europa over deze onbegrijpelijke toestanden en liegen daarmee tegen hun lezers over de ware verhoudingen in hun landen…* Dramatische daling van de prijzen van onroerende goederen in de stedenIntussen zijn de prijzen voor onroerend goed in bijna alle Deense steden dramatisch gedaald, terwijl ze in dezelfde periode op het platteland juist de hoogte in schoten. De reden: wie het zich als Deen kan permitteren, vlucht uit de grote steden en zoekt voor zichzelf een rustig, maar vooral vreedzaam, plekje op het platteland. Daar zijn de moslims – nog – veruit in de minderheid en is er van de bijna dagelijkse rellen zoals in de grote steden weinig te merken. Want in de grote steden heerst al lang oorlog. Pas kortgeleden riep de ”Copenhagen Post” de Deense hoofdstad uit tot oorlogsgebied (”warzone”).* Groepsverkrachtingen als nieuw en tot nu toe onbekend fenomeen in DenemarkenMoslims vormen slechts 4% van de 5,4 miljoen inwoners van Denemarken, ze vormen echter een meerderheid van de veroordeelde verkrachters in het land, een politiek bijzonder explosieve toestand, omdat bijna alle vrouwelijke slachtoffers niet-islamitisch (christelijk) zijn. Uit angst voor politieke onlusten wordt ook dit door de meeste media verzwegen. Eenzelfde soort verhoudingen is in andere criminaliteitscategorieën te vinden. Wat betreft groepsverkrachtingen van niet-islamitische vrouwen, heersen in Zweden en in Noorwegen bijna identieke verhoudingen.3. CHRISTEN- EN JODENVERVOLGING DOOR MOSLIMS IN DENEMARKEN* De kerk in Århus betaalt protectiegeldSinds de zomer van 2008 is de kerk van de op één na grootste Deense stad Århus iets tot rust gekomen. Nadat islamitische relschoppers – vooral in het multiculturele Gellerup, een voorstad van Århus – steeds vaker christenen tiranniseerden, betaalt de kerk intussen islamitische ”bodyguards”, die de kerk tegen vandalisme en de kerkgangers op weg naar de kerk moeten beschermen. Tot nu toe is deze maatregel een groot succes. En de kerk boekt zijn protectiegeldbetalingen als multicultureel integratiesucces.* Arabieren willen joden vermoorden om het aanzien van moslims te verhogenWat klinkt als een slechte grap, was doodserieus bedoeld: de uit Libanon afkomstige Deense moslim Wissam Freijeh, 27 jaar oud, probeerde in het begin van 2009 in de Deense plaats Odense twee joden op klaarlichte dag te vermoorden. In een winkelstraat schoot hij meerdere keren op de beide joden, die zijn poging tot moord gelukkig overleefden en die nu in een speciale kliniek herstellen van hun verwondingen. Intussen hebben Deense kranten o.a. de volgende informatie over hun criminele medeburger opgespoord: al in 2004 werd hij door een Deense krant geciteerd met de woorden dat hij ”het aanzien van immigranten in Denemarken wilde verhogen.” Dit zou hij als zijn belangrijkste taak zien. Bovendien zouden vrouwen, volgens de Libanees, die hun man verlaten, volgens de wetten van de islam moeten worden gedood. In het kader van de bijna-moord op de beide joden bedachten vindingrijke journalisten nu het begrip van het ”Sudden-Jihad-Syndrome”: de plotselinge behoefte van een moslim om een ”ongelovige” te vermoorden.* Deense joden hebben politiebescherming nodigDe ongeveer 6000 joden in Denemarken worden bedreigd door islamitisch geweld. Ze moeten in toenemende mate een beroep doen op politiebescherming. Anti-Israëlische demonstraties zijn in anti-joodse straatgevechten ontaard. Een organisatie genaamd Hizb-ut-Tahrir roept moslims openlijk op om ”alle joden te doden… waar je ze ook maar vindt.”* Joodse leerlingen moeten een andere school zoeken, omdat ze door moslims worden mishandeldIn augustus 2001 heeft de directeur van de Rådmandsgade school in Kopenhagen-Nørrebro joodse kinderen aangeraden een andere school te zoeken, omdat hij hun veiligheid niet meer zou kunnen garanderen. Joodse kinderen waren daarvoor door de overwegend islamitische scholieren ten dele zwaar mishandeld.4. INTEGRATIEWEIGERING DOOR MOSLIMS IN DENEMARKEN* Moslims blijven steeds meer onder elkaarMet het toenemende aantal islamitische immigranten neemt hun afsluiting tegen de autochtone Deense bevolking steeds verder toe. Moslims, aldus alle enquêtes en statistieken, willen in steeds mindere maten een vermenging met autochtone Denen. Uit een recente enquête bleek dat slechts 5% van de jonge islamitische immigranten bereid was om te trouwen met een Deense.* Islamitische school mishandelt en slaat scholierenOok in Odense, met 190.000 inwoners de op drie na grootste stad van Denemarken, wonen talrijke moslims – veel daarvan afkomstig uit Somalië. Voor hun kinderen bestaat er een aparte school: de ABC-Skol in Vollsmose. Een hele bijzondere school echter: want hier heerst kennelijk geen Deens, maar Somalisch recht. Als de kinderen namelijk te langzaam op de vraag van de leraren antwoorden of als het antwoord fout is, worden ze net zoals in hun islamitische thuisland vernederd en geslagen: met een stok op de vingers en vaak ook in het gezicht. Dat alles wilde men in het Deense Odense eerst niet geloven, omdat lijfstraffen in het onderwijs in Denemarken eigenlijk alleen nog maar uit de geschiedenisboeken bekend zijn. Met de culturele ”verrijking” door slaande moslimleraren houdt zich nu de politie bezig. Schoolleider Muhammed Farah was meerdere keren gewaarschuwd om een einde te maken aan het geweld op zijn school. Hij begrijpt helemaal niet waarom men zich zo opwindt over zijn school. Per slot van rekening zou geweld toch verboden zijn in de islam, zei de schoolleider…* Gedwongen huwelijken en ”eermoorden” ook in DenemarkenGedwongen huwelijken – in Denemarken nieuw geboren dochters aan mannelijke verre familieleden in het geboorteland te beloven, ze daarna tot een huwelijk te dwingen, vaak onder bedreiging met de dood – vormen in Denemarken net zo’n probleem als in alle andere Europese landen waar moslims wonen.* Denemarken capituleert voor zijn moslimsHieronder een samenvatting uit de ”New York Post” van 27 augustus 2002:Nadat het in januari 2008 in de door grotendeels door moslims bewoonde voorsteden van Deense steden tot zware ongeregeldheden was gekomen, in het stadsdeel Nørrebro in Kopenhagen jonge moslims scholen en huizen, voertuigen en vuilcontainers in brand hadden gestoken en politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel hadden aangevallen, zochten de verantwoordelijke autoriteiten naar de oorzaken. De jongeren hadden geen reden voor de rellen. Toen hen door de media werd gevraagd wat ze dan zouden willen om te stoppen met hun gewelddadige rellen, eisten ze van de politie dat deze immigranten niet meer zou controleren op drugshandel of het dragen van illegale wapens. Er zouden geen controles meer mogen plaatsvinden in ”hun” woonwijken. Daarop reageerde de politie nog in januari 2008 – en beëindigde de controles in de immigratiewijken van Kopenhagen, die zoals Blågårds Plads en Folkets Park een centrum van oriëntaalse drugsdealers zijn. De schriftelijke aanwijzing van de politieleiding werd echter ook doorgespeeld aan de televisiezender TV-2 News, die onder de kop ”Politie verandert tactiek” berichtte over de terugtrekking van de politie uit de immigrantenwijken. Bovendien mogen er nu ook geen politiebusjes meer door de immigrantenwijken rijden, omdat de aanblik van de veiligheidskrachten de geïmmigreerde medeburgers tot nieuwe ongeregeldheden zou kunnen provoceren. In de toekomst zijn alleen nog de wijkbureaus van de politie verantwoordelijk voor de veiligheid in de immigrantenwijken.5. TERREURAANSLAGEN EN TERREURONDERSTEUNING DOOR MOSLIMS* Deense parlementskandidate van de Groenen roept op tot terreuraanslagen op Deense soldatenMen moet zich eens voorstellen dat een Chinese of Amerikaanse parlementsvertegenwoordiger de Taliban in Afghanistan er openlijk toe zou oproepen om Chinese of Amerikaanse soldaten te doden wanneer het maar mogelijk zou zijn. Precies dit gebeurt in Denemarken. Daar heeft de Deens-Palestijnse politica Asmaa Abdol-Hamid al haarislamitische broeders in Irak ertoe opgeroepen om Denen te doden, waar ze deze ook maar zouden tegenkomen. Abdol-Hamid kwam in 1986 samen met haar hele familie als Palestijns vluchteling naar Denemarken, waar haar royaal asiel werd verleend – en waar ze een eersteklas schoolopleiding kreeg. Nadat ze als sociaal werkster en gezinsadviseur werkte, werd ze in 2005 tot plaatsvervangster voor de links-alternatieve Enhedslisten in de gemeenteraad van Odense gekozen. De politieke activiteit van mevrouw Abdol-Hamid gold in Denemarken tot nu toe als ”geslaagd voorbeeld van de succesvolle integratie” en als ”culturele verrijking”. Nu riep ze openlijk tot terreuraanslagen tegen Deense soldaten in Irak op. Duitse en andere Europese kranten hebben deze oproep van de succesvol geïntegreerde ”Deense” zoveel mogelijk verzwegen.Nadat ze haar oproep tot moord op Deense soldaten in meerdere daaropvolgende interviews had bevestigd, leek Abdol-Hamid als lijsttrekker van de Groenen niet langer te verdedigen. Het tegendeel gebeurde echter. De Groenen zetten hun kaarten zelfs in versterkte mate op hun intussen beroemde kameraad, die ondertussen zonder enige schroom in alle openheid reclame maakt voor de islam.* Een kopgeld van 30.000 dollar uitgeloofd voor iedere gedode DeenEen islamitische groepering in Denemarken heeft een beloning van 30.000 dollar uitgeloofd aan een ieder die een jood in Denemarken doodt.* Een van oorsprong Marokkaanse hiphopzanger roept gevangen zittende terreurverdachte op om ”vol te houden”Isam Bachiri is een in Kopenhagen geboren Marokkaan. Hij is zanger van de in 1997 in Denemarken opgerichte hiphopband ”Outlandish”. Zoals Deense media berichten, ondersteunt Bachiri een in Denemarken gevangen zittende 19-jarige terreurverdachte met geld, kleding en ideologische steun. In meerdere aan de gevangene geschreven brieven roept hij de terreurverdachte op om ”vol te houden”.6. OOK IN DENEMARKEN WILLEN MOSLIMS AAN DE MACHT* Kopenhagen: poging tot moord op islamcriticiOp zondag 21 oktober 2007 wilde de SIAD, een Deense islamkritische organisatie, in Kopenhagen demonstreren tegen de toenemende islamisering van Europa. Voor de demonstratie echter werden enkele demonstranten vanuit het niets aangevallen door met ijzeren staven bewapende moslims en raakten zwaar gewond. Noch de Deense noch andere Europese media berichtten over dit voorval.* Moord bij bekering tot het christendomOok in Denemarken moeten moslims die zich tot het christendom bekeren bang zijn voor hun leven. Zo verging het een in Denemarken wonende Koerdische vrouw, die meerdere bedreigingen met de dood ontving nadat ze openlijk had verklaard waarom ze de islam had verlaten en zich tot het christendom wendde. Sinds haar openlijke verklaring houdt de vrouw zich schuil, omdat ze moet vrezen voor haar leven. Moorden en moorddreigingen zijn sinds oudsher een succesvol middel van de islam om de oemma, de wereldwijde islamitische gemeenschap, bijeen te houden en mogelijke interne kritiek en intern verval tegen te gaan. Terreur naar binnen en naar buiten – dat zijn de onmiskenbare kenmerken van de religie met de ”license to kill”, ook wel ”religie van de vrede” genoemd.* Een islamitisch Denemarken als doelIslamitische leiders verklaren openlijk de invoering van het islamitische recht – de sharia – als hun doel, zodra de islamitische bevolking van Denemarken groot genoeg is (wat in de niet al te verre toekomst in het verschiet ligt). Als de huidige trends zich voortzetten, schat een socioloog, zal binnen 40 jaar één op de drie inwoners van Denemarken een moslim zijn.Bron: www.pi-news.netVertaald uit het Duits door:E.J. Bron

Het oorspronkelijke artikel, inclusief links, staat hier: HVV

.