4 juni 2010

het wordt een zooitje

'De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal, hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners... De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd, want de HEER heeft aldus gesproken. De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg. Ook de groten der aarde kwijnen weg. De aarde is door haar bewoners ontheiligd: zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbijgegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt de vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom wordt hun aantal zo klein en blijven er nog weinig mensen over.' (Jesaja 24: 1-6, NBV)