6 juni 2010

Moslimjongeren gewelddadiger, christenen vredelievender

Hoe religieuzer, des te gevaarlijker: in Duitsland blijken gelovige moslimjongeren veel gewelddadiger dan de jeugd van andere allochtone afkomst. En het verschil is het grootst tussen jonge gelovige moslims en jonge gelovige christenen. Die laatste doen zelden een vlieg kwaad. Welingelichte kringen.

.