1 juni 2010

Israel verdedigt zich tegen Turks terreur en krijgt weer de schuldDe zogenaamde 'hulpverleners' wisten dat ze tegengehouden zouden worden. Vier schepen voldeden aan het bevel om te stoppen, maar een voer door. De Israeliers grepen netjes in door militairen op het schip af te zetten en met de 'hulpverleners' te praten. Dat liep anders. Het islamitisch tuig hakte er gelijk op los. Het is een wonder dat er slechts 9 doden vielen. Ik zou de hele bemanning hebben neergemaaid!

Maar de Isrealiers zijn verstandig en beperkte zich tot de hoogst noodzakelijke schade om te voorkomen dat er aan hun eigen kant doden vielen. Petje af voor deze geweldige kerels!

Turkije ( de aanstichter van dit geweld ) moet onmiddelijk uit de NATO gezet worden. Turkse ambassadeurs moeten teruggestuurd worden en alle rotzooi die dit fascistische kanker land probeert te exporteren boycotten!

.