30 juni 2010

islam zou verboden moeten worden


CDA’ers? Witgepleisterde graven!

TH.M. VAN BAARLE - 29 JUNI 2010
CDA’ers leven volgens het boek. De C van CDA staat toch ergens voor? Of niet soms?

Hun leidsman uit het boek ging door het land zijn landgenoten onderwijzend en ….. kapittelend als hij dat nodig vond. In die tijd was de samenleving ook al opgedeeld in groepen die zich op de een of andere manier manifesteerden en zich als een groep een naam gaven. Zo waren er de Farizeeërs. Die vonden dat ze heel ver verheven waren boven de ‘gewone, zondige’ stervelingen. Zij vonden dat zij met goede werken en goed gedrag de hemel konden beërven. Ze waren ook vaak in of bij de tempel te vinden om elkaar te laten zien hoe goed ze leefden.

Ze klaagden ook bij de leidsman dat hij hen onvoldoende eer betuigde. In plaats daarvan gaf hij aandacht aan ‘hoeren en tollenaars’. Ze vonden dat hij niet wist hoe het hoorde. Die Farizeeërs kregen de wind van voren. De leidsman maakte ze uit voor ‘witgepleisterde graven’. Hij liet het daar niet bij maar gaf ook aan hoe het bij hun van binnen er uit zag. De groeve van vertering, de plaats van verrotting. Een plaats waar een verstikkende lijkenlucht heerste.

Volgens de CDA’ers zijn de PVV’ers te vergelijken met die vermaledijde ‘hoeren en tollenaars’, in die tijd het uitschot van de samenleving. Slechte mensen. En wat die PVV’ers betreft: Ze haten en discrimineren moslims. Gut-o-gut, toch!

Blind en doof

Wilders en de zijnen hebben herhaaldelijk aangegeven dat ze niets hebben tegen zich normaal gedragende, de Nederlandse waarden en normen respecterende MENSEN, die zich moslim noemen. Ze hebben het dan over die Nederlandse waarden en normen waar ook die CDA’ers zoveel waarde aan toekennen. Wilders en de zijnen hebben zich duidelijk gefocust op flagrante afwijkingen van die waarden en normen bij de islamitische allochtonen in onze samenleving. Dat afwijken gebeurt niet zo maar. Dat gebeurt bewust. Die moslims leven ook volgens het boek. Hun boek. En dat is een heel ander boek. De laatste jaren hebben veel schrijvers zich de moeite getroost om een nauwkeurige opsomming te geven van de passages uit het boek van de moslims, die in strijd zijn met onze waarden en normen en ook met onze grondwet en andere wetten. Deze publicaties kunnen toch de CDA’ers niet ontgaan zijn. Maakt dat helemaal geen indruk? Sluiten ze daar hun ogen en oren voor?

HUICHELAARS en COLLABORATEURS

CDA’ers en ook anderen beschuldigen de PVV ervan dat ze een ‘hele bevolkingsgroep’ apart zetten op grond van hun geloof. Ze vinden dat de islam gewoon als een geloof geaccepteerd zou moeten worden. Moslims zeggen dat hun boek door Allah aan Mohammed is ingegeven. Allah zou dan naar de mening van de moslims een god zijn. Persoonlijk weiger ik te aanvaarden dat de bedenker van dat boek een god zou kunnen zijn. Elk weldenkend mens heeft zo zijn voorstelling van de eigenschappen waaraan een god zou moeten voldoen. Het boek van de moslims kan per definitie niet van een god afkomstig zijn, omdat het een haatzaaiend, tot moord en andere misdaden aanzettend pamflet is. Mohammed, die dat beweert, heeft zich vergist. Als CDA’ers eerlijk zouden zijn, zouden ze tegen moslims moeten zeggen, dat hun profeet Mohammed zich vergist moet hebben. En … wie a zegt moet ook b zeggen. Een logische uitspraak moet dan zijn dat leven volgens de richtlijnen van “Allah” in de Nederlandse samenleving niet acceptabel is, want on(grond-)wettelijk en dus verboden en strafbaar. Er is alle reden en grond om de islam als genootschap te verbieden. Als CDA’ers dat niet willen zijn ze huichelaars en collaborateurs.

Th.M. van Baarle

th.m.vanbaarle@orange.fr

(bron: HVV)


.